De senaste artiklarna
12 september 2022
Marcel Magér, Sales Director E&P/M&P Denmark & Norway at Air Liquide and Brian Rudolph, Group Purchasing Manager at Steel Products
14 juni 2022
Air Liquide har tagit flera ambitiösa och långtgående initiativ som en del av koncernens färdplan för energiomställning.
9 december 2021
Det finns ingenting som är så viktigt på vår jord som rent vatten och att vårda vårt vatten rätt kan vi göra redan idag. Air Liquide utvecklar spännande och miljösmarta lösningar som förbättrar vattenrening och vattenkvaliteten med hjälp av koldioxid, ozon och syre. Dessa gaslösningar kan hjälpa kommuner och företag att skapa en bättre miljö lokalt, vilket på sikt även får en global påverkan.
20 september 2021
Tallolja raffineras och blir till råmaterial för färger, smörjmedel och lim. I produktionsprocessen för tallolja och harts krävs flytande nitrogen.
1 maj 2021
Hållbarhetsarbete är inte längre en parentes på företagens webbsidor eller i årsredovisningar. Allmänheten kräver – och framför allt vår planet behöver – fler insatser av företag idag. Alla måste helhjärtat och äkta arbeta för en hållbar framtid. Förutom alla små förändringar som vi gör på våra arbetsplatser kan företag ta ett större ansvar och arbeta strukturerat och målmedvetet framåt. På Air Liquide synar vi våra interna processer och vi tittar på produkternas egenskaper och hur vi kan bidra till hållbara lösningar, samt så klart vilka vi väljer som leverantörer och samarbetspartners.
5 februari 2021
Koldioxid är ett bättre alternativ till de mindre hälsosamma mineralsyrorna svavelsyra och saltsyra när man vill justera pH-värdet på avloppsvattnet i ett reningsverk. En lösning med koldioxid medför inga hälsorisker för personalen och är enklare att hantera, samtidigt som den är hållbar för miljön och mer ekonomisk.
29 oktober 2020
För oss är och har säkerhet alltid varit prioritet nummer ett. “Safety First” genomsyrar hela vår verksamhet och står överst på agendan vid såväl interna möten som vid möten med dig som kund. Därför vill vi nu ta med dig på en “safety walk”!
15 september 2020
Det är ingen hemlighet att förbättringar av produktionskvalitet och kostnadseffektivitet – ofta betydande sådana – kan uppnås om en leverantör är villig att samarbeta aktivt med sina kunder. Särskilt när det gäller nya produktionsprocesser, till exempel FDM-printing baserad på strängsprutning med metall.
19 maj 2020
I dag lägger de flesta företag stor vikt vid miljön. Det beror å ena sidan på genuin omtanke om miljön och en strävan efter att bli mer hållbara, å andra sidan på strategiska beslut för att uppfylla kundernas ökande krav på hållbara produkter. Hos Air Liquide har omtanke om miljön alltid haft en viktig roll i affärsverksamheten. Därför utvecklades konceptet Green Origin.
17 april 2020
Många företag har stort fokus på miljö och hållbarhet, och en av de viktigaste frågorna gäller vad en verksamhet kan göra för att minska sina koldioxidutsläpp.
30 januari 2020
Air Liquide har mer än 50 års erfarenhet inom värmebehandling och en solid expertis som vi har byggt upp för att kunna erbjuda kvalitativa gaslösningar för värmebehandling. Utöver gas, utrustning och installationer erbjuder Air Liquide sina kunder ett mervärde genom den applikationsanpassade servicen för värmebehandlingsprocessen.
9 januari 2020
I datacenter finns ett stort antal servrar, vanligtvis i relativt kompakta utrymmen. De har ofta en enorm golvyta – 50 000 m² eller mer är inte ovanligt – och en stor del av utrymmet tas upp av långa rader med 19-tumsrack som är fyllda uppifrån och ner med servrar. Därmed genereras en hel del värme, vilket innebär att datacenter måste vara utrustade med kraftfull kylning.
24 september 2019
Additive Manufacturing – eller industriell 3D-printing – blir allt mer populärt i samband med produktion av metalldelar, eftersom 3D-tekniken utvecklats och gör det möjligt att serieproducera. Laser Beam Melting har visat sig vara en lovande och konkurrenskraftig teknik, och allt fler verksamheter upptäcker de tekniska och ekonomiska fördelar som Laser Beam Melting kan erbjuda. Det finns emellertid många frågor som måste besvaras innan du på ett så effektivt sätt som möjligt kan börja producera med Additive Manufacturing.
22 mars 2019
EnviDan A/S, ett välrenommerat konsultföretag inom avloppsrening med kontor i Danmark, Sverige och Norge, kontaktade Air Liquide i Danmark, då en av deras kunder, Novafos, hade fått ett akut problem med sin avloppsreningsanläggning.
21 oktober 2018
Användning av additiv tillverkning (3D-printing) ökar i snabb takt, och allt fler verksamheter inser fördelarna, bl a för att teknologin nu är tillräckligt mogen för serieproduktion.
21 oktober 2018
Det finns ett par saker att tänka på om du funderar på att köpa en LBM-maskin (Laser Beam Melting). Beslutet kan bli komplicerat eftersom valet av en viss maskin ofta medför val av specifik kringutrustning.