”Det här är en viktig milstolpe i min karriär”

Simon Wiciak, Real-Time Engineer (VIE)
Människorna bakom
|
2 maj 2019

Han hade tänkt bli professionell fotbollsspelare men vid 18 års ålder bytte Simon Wiciak bana. Simon, som kommer från en liten by nära Cognac i Frankrike, tog istället ingenjörsexamen och upptäckte Air Liquides VIE-program.

”Det är väldigt tydligt att VIE-programmet är en viktig milstolpe i min karriär. Det beror framför allt på att Air Liquide behandlar oss som fullfjädrade ingenjörer. Företaget lyssnar på vad jag har att säga och resultatet av mina analyser påverkar på riktigt. Det gör att jag redan har lärt mig mer än jag hade förväntat mig. Inte bara vad gäller det tekniska, utan även när det gäller att jobba effektivt med andra.”

 

 

Internationella ambitioner

”När jag läste ingenjörsprogrammet på ECE (Ecole Centrale d’Electronique Paris) pluggade jag i Kuala Lumpur i Malaysia i sex månader, och sedan pluggade jag och gjorde praktik i Querétaro i Mexiko i ett helt år. Jag vill verkligen kunna göra karriär utomlands, så för mig är det en extra fördel att jobba på ett internationellt företag som Air Liquide.”

Real-time engineer

”Jag jobbar som real-time engineer på Operations Control Centre (OCC) hos Air Liquide i Bryssel i Belgien. Tillsammans jobbar vi med samordning och hantering av det så kallade large industries-nätet som består 2 800 kilometer gasledningar och gastankar som vi använder till våra största kunder. Vi gör det så effektivt som möjligt, så att våra kunder kan hålla sina kostnader nere och vi kan reagera flexibelt på ändringar i produktionsnivån. Ibland håller jag inte helt med om vissa beslut som fattas, men då kan jag uttrycka mig fritt och mina åsikter diskuteras i gruppen.”
”Dessutom koordinerar jag två mindre deluppgifter inom ett projekt kring kommersiell effektivitet. Vi vill å ena sidan använda vår kapacitet effektivare, och å andra sidan vill vi kunna fatta smartare beslut baserat på osäkra faktorer. Min uppgift är att analysera kundernas konsumtionsbeteende och tillförlitligheten i produktionen. För att kunna göra det har jag tagit fram en supportmodell som kan generera många olika scenarier.”

Varför Air Liquide?

”Mina chefer anstränger sig för att göra mig delaktig i alla projekt som passar min förmåga, och jag får även möjligheten att utvecklas genom utbildningar. En annan viktig del är att jag har lärt mig hantera och driva projekt på olika sätt tack vare att det finns en stor kulturell mångfald på företaget. Arbetsmiljön är trevlig, och man förväntas göra ett bra jobb utan att det känns stressigt eller negativt. Det är en perfekt balans enligt mig.”

VIE (Volontariat International en Entreprises) är utformat för europeiska medborgare som nyss tagit sin masterexamen. Vårt internationella praktikprogram gör det möjligt för dig att göra din praktik i något av de 80 länder där Air Liquide är verksamt! Läs mer om programmet här.

Redo att söka till Air Liquides VIE-program?

Frågor? Kontakta oss, gärna på engelska, så hjälper vi dig!

Läs mer om Air Liquide

Air Liquide är en fantastisk arbetsplats där du kan utveckla din potential. Läs mer om dina möjligheter till en karriär hos oss på vår hemsida.

Dela