”Det känns särskilt inspirerande när man får komma på egna lösningar för att projektet ska fungera”

Charlotte Canard, Project Manager (VIE)
Människorna bakom
|
25 februari 2019

VIE (Volontariat International en Entreprises) är ett internationellt praktikprogram för europeiska medborgare som nyligen tagit sin masterexamen. Läs mer om programmet här.

Charlotte Canard kommer från Frankrike och har, efter att ha rest runt i Finland och Myanmar, bestämt sig för att bosätta sig permanent i Belgien. En ledig VIE-tjänst på Air Liquide var en viktig faktor i beslutet.

”Jag tror att de flesta tänker att alla viktiga uppgifter på ett stort industriföretag som Air Liquide sköts av personer med vetenskaplig eller teknisk bakgrund, men så är det inte. Min egen tjänst som Project Manager på Project Management Office är ett bra exempel på det. Jag studerade samhällsvetenskap och litteratur i Strasbourg och läste sedan en kurs i Management på ESSEC International Business School i Paris. Det är inga naturvetenskapliga ämnen, men jag känner mig ändå väldigt hemma här på Air Liquide.”

”Innan jag började på Air Liquide jobbade jag under två år på en konsultfirma i Paris som sysslar med urbaniseringsprojekt. Därefter arbetade jag för en icke-statlig organisation i Myanmar. Men eftersom jag hade bott i Helsingfors i några år och gillade den typiska livsstilen i Nordeuropa, bestämde jag mig till slut för att flytta tillbaka. När jag hittade VIE-erbjudandet från Air Liquide i Belgien kändes det självklart att söka.”

Förbättrad effektivitet med digital teknik

Ett av huvudmålen för Project Management Office, där Charlotte arbetar, är att optimera effektiviteten inom företaget. Detta görs i stor utsträckning med hjälp av digitala verktyg. Charlotte var till exempel ansvarig för att implementera en Android-app som hjälper ingenjörer att utföra underhåll hos kunderna. Appen ger direkt tillgång till planeringen och hjälper ingenjörerna att skapa åtgärdsrapporter som skickas direkt till kunderna.

Ett annat intressant projekt som Charlotte arbetar med är en digital sälj-app där digitala kontrakt kan tas fram och undertecknas. ”Jag behöver helt och hållet förstå alla komplexa detaljer i behoven eller problemen som presenteras för mig. Det är bara då jag kan omvandla dem till lämpliga lösningar. Den här processen består normalt av fem distinkta steg.”

 

 

 

Change management: utmaningarna

”I första fasen kartlägger jag problemet. Sedan försöker jag definiera problemet och hitta en lösning. När vi väl har hittat och validerat en lösning – efter omfattande samråd med alla berörda parter – hjälper jag till att implementera den och stöttar teamen som berörs med lämplig utbildning. Slutligen är jag ansvarig för det jag kallar efter-support. Det innebär att jag ser till att eventuella problem som uppstår efter implementeringen, däribland buggar, åtgärdas snabbt och att överlämningen från projektkontoret till verksamheten på fältet görs på rätt sätt.”

”Jag håller också koll på planering och budget. Den svåraste delen av mitt jobb är dock change management eller förändringshantering. Det beror på att digitala lösningar ofta kräver att användarna ändrar inställning, särskilt när de är vana vid att utföra vissa uppgifter på ett visst sätt. Utmaningarna med change management blir ännu lite större av att jag är rätt ung, särskilt med tanke på hur mycket ansvar jag har, och av att jag bara har jobbat på företaget i ett år …”

En vanlig arbetsdag

En stor del av Charlottes arbetsdag består av att organisera och leda möten: diskutera nya förfrågningar, träffa potentiella leverantörer, föreslå möjliga lösningar, hålla i utbildningar och workshops och så vidare. Hon har inte bara en hel del kontakt med de olika avdelningarna inom Benelux-länderna utan också med andra europeiska dotterbolag. Hon ägnar också mycket tid åt att prospektera och undersöka möjliga lösningar för att kunna förhålla sig proaktivt till en föränderlig miljö.

Ökat självförtroende

”Det finns ingen tvekan om att jag har lärt mig massor sedan jag började jobba här som VIE. Air Liquide är ett företag som hela tiden utvecklar nya produkter, applikationer och processer. Därför behöver jag hålla mig ajour med innovationer och deras potentiella tillämpningsområden och fördjupa min kunskap, särskilt på den tekniska sidan. Men jag har också lärt mig mycket rent socialt. Jag har fått mer självförtroende vilket gör att jag kan stå upp för mina åsikter på ett bättre sätt. Tidigare kände jag mig inte alltid självsäker i förhållande till ledningen, men nu vet jag att det handlar om att våga.”

”En av styrkorna i VIE-programmet är att det ger ansvar åt unga nyutexaminerade, utan att de behöver ha tidigare erfarenhet inom det aktuella området. Det har jag dragit nytta av, och jag är tacksam för möjligheten jag har fått.”

Från VIE till ett fast jobb?

”Det är härligt att jobba på Air Liquide av flera skäl. För mig är det en fördel att företaget attraherar människor med olika studiebakgrund och arbetslivserfarenhet. Företaget vågar också anförtro viktiga uppgifter till yngre medarbetare. En annan fördel är att man får ha en egen åsikt och bestämma själv hur ett projekt ska hanteras. Kreativitet och initiativförmåga uppmuntras. Dessutom fungerar samarbetet med mina kollegor jättebra – vi är sex personer i mitt arbetslag. Vi hjälper hela tiden varandra med kreativa förslag på hur vi kan lösa problemen vi jobbar med. Ibland är det någon som föreslår ett annat sätt att ta sig an något, som jag inte själv hade tänkt på, och det hjälper mig att inte köra fast.”

"Jag hoppas kunna fortsätta min karriär på Air Liquide efter mitt VIE-kontrakt. Både för att jag tycker om att jobba här och för att Air Liquide är ett företag med en trevlig arbetsmiljö som präglas av respekt vilket  är en dynamik jag gillar. Det är ett företag som hela tiden kommer med nya idéer och innovationer. Det kommer alltid att finnas gott om utmaningar som jag vill ta mig an.”

Redo att bli VIE på Air Liquide?

Frågor? Kontakta oss, gärna på engelska, så hjälper vi dig!

Läs mer om Air Liquide

Air Liquide är en fantastisk arbetsplats där du kan utveckla din potential. Läs mer om dina möjligheter till en karriär hos oss på vår hemsida.

Dela