"ALLEX-programmet får dig att kliva ur din bekvämlighetszon"

Air Liquide Leading Excellence-programmet
Människorna bakom
|
21 oktober 2018

Renée Schellekens, säljare inom Food & Pharma på Air Liquide i Nederländerna, började jobba där för ett år sedan som en del av ALLEX-programmet.

ALLEX står för Air Liquide Leading Excellence. Programmet innebär att du som är nyutexaminerad och har en masterexamen får möjlighet att arbeta inom några av Air Liquides bolag i Europa. Programmet ger en god inblick i de karriärmöjligheter som Air Liquide-koncernen kan erbjuda och blir ett bra stöd för för dig när du välja inriktning på din karriär.

Förstå bättre vad du är bra på

“ALLEX-programmet hjälper dig att kliva ur din bekvämlighetszon”, intygar Renée Schellekens. “Det påskyndar avsevärt inlärningsprocessen och resulterar i att du också utvecklas på ett personligt plan. Och eftersom du får chans att skaffa dig erfarenhet från olika områden inom Air Liquide lär du känna företaget inifrån. Du vidgar också dina vyer eftersom du arbetar tillsammans med människor från olika länder och kulturer. I det stora hela ger ALLEX-programmet dig en tydlig insikt om vad du är bra på och vad du kan prestera, samtidigt som du bygger upp ett nätverk på kort tid."

 

 

 

 

En arbetsdag som säljare

"Som säljare ansvarar jag å ena sidan för att hantera den aktuella kundportföljen, å andra sidan letar jag efter nya kunder för att ytterligare utöka portföljen,” berättar Renée. “För att kunna göra detta på ett strategiskt och effektivt vis behöver jag vara väl insatt i Air Liquides befintliga produkter, produktutveckling och innovationer, samtidigt som jag har kännedom om utvecklingen på marknaden inom mitt område.”

"I praktiken ser varje arbetsdag olika ut, även om jag i första hand koncentrerar mig på att besöka befintliga och potentiella kunder. Därutöver jobbar jag på lösningar och kostnadsförslag och kollar marknadstrender så att jag bättre kan svara på önskemål och behov från våra kunder. Och eftersom jag fritt kan välja var jag vill göra jobbet, så växlar jag mellan att arbeta på kontoret och att arbeta hemma."
 

Bästa inställningen för att lyckas på Air Liquide

"Att vara proaktiv och att ta ansvar uppskattas mycket inom Air Liquide,” intygar Renée. “Det är också bra om du har många olika intressen, eftersom företaget är i ständig utveckling och nya produkter och system dyker upp hela tiden. Under ALLEX-programmet, men även senare, är det viktigt att vara flexibel och att ha ett öppet sinne."

Livet efter ALLEX

"När jag avslutar ALLEX-programmet kommer jag att ha en tydlig bild av mina styrkor i mitt arbete, liksom av de möjligheter och utmaningar som väntar mig i mitt framtida yrkesliv. Oavsett vilket så är programmet en språngbräda för nästa steg i min karriär inom Air Liquide. Det är jag fast övertygad om."

Redo att söka till ALLEX-programmet?

Frågor? Kontakta oss, gärna på engelska, så hjälper vi dig! ✉ ww-hr-nordic@airliquide.com

Läs mer om Air Liquide

Air Liquide är en fantastisk arbetsplats där du kan utveckla din potential. Läs mer om dina möjligheter till en karriär hos oss på vår hemsida.

 
Dela