Klar med din masterexamen?

Vill du göra karriär på Air Liquide?
Människorna bakom
|
18 oktober 2018

Kan du tänka dig en karriär på Air Liquide men vet inte vilket arbetsområde som är bäst för just din utveckling? Då är Air Liquides ALLEX-program något för dig! ALLEX gör det möjligt för dig att upptäcka din potential för en framtida karriär.

ALLEX står för Air Liquide Leading Excellence. Programmet innebär att du får arbeta inom något av de europeiska Air Liquide-bolagen.

Och specifikt?

Till att börja med kommer du att arbeta i det land där du rekryteras. De olika ALLEX-rollerna varierar, t ex har vi ALLEX-kandidater som arbetar inom försäljning, finans, teknik, m fl områden. Förutom en intressant roll i landet där du rekryteras, kommer du under dina två år på ALLEX-programmet att få möjlighet att arbeta med ett antal tremånadersprojekt, varje gång inom ett nytt område och i ett nytt land. Detta ger dig en inblick i de karriärmöjligheter som finns inom Air Liquide-koncernen och kan hjälpa dig att välja just din inriktning.

 

 

Du kommer att delta i en introduktion – vi kallar den onboarding – med ALLEX-kandidater från andra europeiska länder. Under två dagar får du en god bild av koncernen genom studiebesök och workshops, samtidigt som du lär känna dina ALLEX-kollegor.

Vi välkomnar talanger från hela Europa. Med ALLEX lär du dig nya arbetsmetoder som kan öppna upp ditt sinne för innovativa idéer.

Internationell erfarenhet i ett innovativt företag

Air Liquide är världens ledande leverantör av gaser, teknik och tjänster för industri och sjukvård. Verksamheten finns representerad i 80 länder, har ca 65 000 medarbetare och över 3,5 miljoner kunder och patienter. Oxygen, nitrogen och hydrogen är små molekyler som är grundläggande för liv, materia och energi. Dessa gaser utgör hörnstenarna i Air Liquides vetenskapliga arbete och har varit kärnan i koncernens verksamhet sedan den grundades 1902.

Innovation är en av grundpelarna i vår koncernstrategi. Vi stärker vår konkurrenskraft genom att ständigt vara innovativa och genom att ta oss in på nya marknader, något som gör det möjligt för oss att växa och även bidra till en bättre miljö. Och det är just därför vi behöver dig! Vi räknar med att du är kreativ, har ett öppet sinne och är företagsam; det är nämligen grunderna i vårt innovativa förhållningssätt.

Redo att söka till ALLEX-programmet?

Frågor? Kontakta oss, gärna på engelska, så hjälper vi dig! ✉ ww-hr-nordic@airliquide.com

Läs mer om Air Liquide

Air Liquide är en fantastisk arbetsplats där du kan utveckla din potential. Läs mer om dina möjligheter till en karriär hos oss på vår hemsida.

Dela