”Självklart ska även mindre bryggerier ha tillgång till de bästa ingredienserna”

Livsmedelsklassade gaser och utrustning, men även support och experthjälp.
Livsmedel & Läkemedel
|
1 oktober 2021

I Norden finns en mängd mindre bryggerier. Vissa av dessa drivs kommersiellt, medan andra är rena hobbyprojekt. Det anmärkningsvärda är att många av dessa mikrobryggerier brygger öl av mycket hög kvalitet.

Utbudet av öl blir allt större i takt med att nya bryggerier startas. De flesta av dessa drivs småskaligt, men kärleken till yrket saknas verkligen inte.

”Exakt så är det”, säger Mats Nilsson, Business Developer Food & Pharma på Air Liquide i Norden. ”Vi är av den uppfattningen att även mindre bryggerier – ända ned till mikrobryggerier som drivs av entusiaster på hobbynivå – ska få tillgång till de bästa ingredienserna och bra support.”

Ingrediensen med stort I

”När det gäller ingredienser är det koldioxid vi fokuserar på. Förutom stor påverkan på ölets smak har denna gas till uppgift att generera skum. Därför kan koldioxid räknas som en ingrediens, eftersom den bidrar till både smak och känsla – och till slutproduktens utseende.”

Air Liquide levererar livsmedelsklassad CO2 (ALIGAL 2), som håller den kvalitet som krävs för att den ska kunna användas vid tillverkning av öl – utan att påverka ölets smak och doft. Air Liquide har också den utrustning som används för att tillsätta CO2 till ölet.

”Men det är inte allt”, förklarar Mats. ”När du tillsätter CO2 krävs att du känner till alla fakta. Om så inte är fallet finns det risk att för lite CO2 tillsätts, vilket försämrar ölets lagringstid, ger sämre smak och lägre skum. Om det istället tillsätts för mycket CO2 blir trycket i tankar, fat och flaskor för högt och ölet får för mycket skum.”

Det betyder att CO2-systemet måste kalibreras och att oxygen måste avlägsnas från rör, tankar, fat och flaskor.

”I själva produktionsprocessen måste man också avlägsna oxygen från ölet”, fortsätter Mats. ”Om det inte avlägsnas påverkas ölets lagringstid, smak och doft negativt. För denna process kan både koldioxid, CO2 (ALIGAL 2) och kväve, N2 (ALIGAL 1) användas.

”Dessutom används CO2 vid tappning av öl. Många bryggerier har ju sin egen tappningsutrustning.”

Ren oxygen

Däremot kan man genom att tillsätta ren oxygen under jäsning av vörten (den blandning som bildar ölets bas) skynda på processen så att den blir hela fem gånger snabbare än processer där omgivningsluft används. Air Liquide levererar ren oxygen (ALIGAL 3) som uppfyller EU-förordningar för livsmedelstillsatser (E948). Beroende på hur kunden ska använda produkten kan oxygen levereras i enstaka gasflaskor, flaskpaket eller lagringstank.

Support

”Vi levererar alltså livsmedelsklassade gaser och utrustning, men vi bidrar också med vår kunskap och erfarenhet för att ge bryggerierna full support. Vi hjälper till att säkerställa att ölets doft och smak behålls och att skummet blir perfekt”, avslutar Mats.

Bryggerier – hur småskaligt de än drivs – som är intresserade av support från Air Liquide är välkomna att kontakta Mats Nilsson.

 

Läs mer

Dela