Helhetslösningar ger bäst resultat

Oxygenhantering
Livsmedel & Läkemedel
|
16 maj 2019

Det är väl känt att förekomsten av oxygen i vätskor, som drycker, såser, olivolja eller läkemedel, leder till oxidering. Och eftersom oxideringen påverkar hållbarheten negativt är det lämpligt att minimera mängden oxygen så långt det går. "Oxygenhantering" är en serie åtgärder som ser till att oxygenresterna i slutprodukterna hålls nere på ett minimum.

”Vikten av oxygenhantering har ökat kraftigt de senaste åren, allt eftersom fler och fler naturliga komponenter används för att förhöja smak och färg i stället för kemikalier”, förklarar Rudy Lamond, Growth Leader för Water Treatment & Gas inom avdelningen Liquid Applications på Air Liquide ALTEC. ”Dessa naturliga komponenter är mer känsliga för oxidering, både vid tillverkning och lagring.”

Uppvärmning eller vakuumbehandling? Helst inget av det.

Oxygenets löslighet i vätska följer Henrys lag. Lagen säger att den kvantitet gas som löses upp i vätska är direkt proportionell mot partialtrycket för ett ämne som befinner sig i jämvikt med denna vätska. Det är möjligt att avlägsna oxygen eller förhindra att oxygen bildas genom att hetta upp vätskan, men detta påverkar dess organoleptiska och näringsmässiga egenskaper. Det går också att vakuumbehandla vätskan, något som dock leder till att de upplösta gaserna och aromerna desorberas utan urskiljning. En vakuuminstallation är dessutom en stor investering som förbrukar mycket energi. Vidare har en sådan installation en ganska hög miljöpåverkan.

Nitrogen

”Ett bättre, billigare och mer effektivt sätt att avlägsna oxygen är att injicera nitrogengas i vätskan”, fortsätter Rudy. “Detta görs med hjälp av en injektor för gas i vätska, som finns i ett antal olika utformningar. Den kan skräddarsys efter kundens framställningsprocesser och önskade egenskaper för produkten.”

”Det finns många fördelar med den här metoden. Den minskar behovet av att tillsätta färgämnen och konserveringsmedel, vilket förbättrar smaken och minskar kostnaderna. Injiceringen av kvävgas förhindrar även missfärgning, vilket ger produkten ett längre bäst före-datum. Det innebär också att ett visst produktionsschema kan optimeras, eftersom det går att tillverka större kvantiteter av samma produkt med större produktionsserier. Vidare minskas behovet av att snabbt växla produktionsprocess till andra produkter, vilket sparar tid och pengar.”

Mindre förpackningar, mindre koldioxidutsläpp

"Tack vare den tillsatta kvävgasen är förpackningen trycksatt, som i fallet med drycker som innehåller koldioxid. Det innebär att PET-förpackningarna kan tillverkas med tunnare väggar, vilket ger billigare förpackningar, lägre vikt och minskade transportkostnader. Och förstås lägre koldioxidutsläpp.”

Tillverkarna har länge varit medvetna om problemen med förekomsten av oxygen och har vidtagit åtgärder för att ta itu med dessa. De åtgärderna har dock inte alltid uppnått önskat resultat. Tillverkarna kan till exempel använda en vakuummaskin för att avlägsna oxygen vid en punkt under processen, men sedan tillsätts oxygen igen när andra vätskor blandas med produkten i ett senare skede. Den första åtgärden för att ta bort oxygen går då delvis förlorad.

Helhetslösningar ger bäst resultat

”Vi utmärker oss genom att ta itu med tillverkningsprocessen som helhet. Vi börjar alltid med en granskning där vi identifierar alla oxygenkänsliga punkter i processen. Vissa av våra experter har till och med tagit fram specifika patent för dessa granskningar. Under den första fasen tittar vi på hur det går att göra vätskan oxygenfri. Sedan arbetar vi med rening och inertering av de lagringstankar där vätskorna tillfälligt förvaras.”

”Nästa steg är överföringsfasen där vi ser till att vätskan inte tar upp något syre under överföringen till kommande steg i operationen (filtrering, blandning o s v). Slutligen vidtar vi åtgärder under fyllningsfasen. Det gör vi genom att göra fyllningssystemet och behållarna inerta samt genom att även göra tomrummet i flaskan mellan vätskan och locket oxygenfritt. Alla dessa åtgärder, ända till det allra sista steget, är nödvändiga. Annars går en stor del av effekten av de tidigare åtgärderna förlorad.”

Kontakta vår expert!

Mats Nilsson, Business developer och Field Sales, Food & Pharma.

Dela