Förbered dig noga innan du börjar producera med Additive Manufacturing

"Hitta en partner som kan hjälpa dig att optimera din produktionsprocess på ett kostnadseffektivt sätt".
Tillverkning & Process
|
24 september 2019

Additive Manufacturing – eller industriell 3D-printing – blir allt mer populärt i samband med produktion av metalldelar, eftersom 3D-tekniken utvecklats och gör det möjligt att serieproducera. Laser Beam Melting har visat sig vara en lovande och konkurrenskraftig teknik, och allt fler verksamheter upptäcker de tekniska och ekonomiska fördelar som Laser Beam Melting kan erbjuda. Det finns emellertid många frågor som måste besvaras innan du på ett så effektivt sätt som möjligt kan börja producera med Additive Manufacturing.

Gratis white paper om 3D-printing för industrin

Överväger du att börja använda 3D-printing i din produktion? I Air Liquides white paper om Metal Additive Manufacturing kan du hitta många goda råd och tips.

Ladda ner gratis white paper

Selective Laser Sintering (SLS)

Verksamheter som använder SLS-utskrifter behöver nitrogen till sin produktion. Gasen hjälper till att förhindra att de producerade föremålen antänds. Nitrogen levereras antingen i gasform eller flytande form, beroende på hur stora volymer gas som krävs till produktionen.

En nackdel med SLS är att det tar upp till 24 timmar för de utskrivna delarna att kylas ner tillräckligt mycket för att man ska kunna bearbeta dem ytterligare. Det pågår emellertid forskning och utveckling kring tekniker som gör det möjligt att kyla ner delarna avsevärt mycket snabbare, utan att det påverkar deras metallurgiska struktur. Detta gör att tiden mellan beställning och leverans kraftigt kan kortas ner, ett väsentligt mervärde för alla print-on-demand-tillämpningar.

Direct Metal Laser Sintering (DLMS)

DLMS-utskrift (benämns även SLM) använder ett metallpulver och en laser för att smälta pulvret, så att det föremål som ska skrivas ut byggs upp lager för lager. Till denna typ av skrivare krävs argon och/eller nitrogen. Gasen används för att förebygga oxidering och antändning. På marknaden finns även lösningar med gas för att förvara metallpulver i en inert atmosfär, d v s fri från oxygen- och fuktföroreningar.

Optimera produktionsprocessen

Air Liquide erbjuder gaser, tjänster och lösningar för SLS-, DLMS- (SLM-) och EBM-utskrifter till alla typer av verksamheter, såväl inom industrin som t ex tandvård och kirurgi.

Det är viktigt att du som ska börja jobba med 3D-printing i din produktion väljer en lämplig partner som har kunskap och förmåga att hjälpa till att optimera produktionsprocessen och att lösa eventuella problem. Air Liquide täcker in hela processen, från tillverkning av metallpulver till färdig produkt, oavsett om det gäller 3D-printing, laser-cladding eller reproduktion.

Vi ser till att din gasinstallation är anpassad till 3D-processen och den befintliga tekniska utrustningen. Du får en kostnadseffektiv lösning och gas av bästa kvalitet. Gaserna vi levererar har en renhet som motsvarar de krav som ställs på ett laboratorium, även om det här handlar om industriproduktion. Vi levererar gaserna på flaskor eller tank, beroende på vilken volym gas du behöver. Vid leverans av större volymer nitrogen till 3D-printing kan vi också rekommendera en kvävgasgenerator från Nitrocraft med en buffert som placeras utanför själva produktionen.

Partnerskap i 3D-printing

Air Liquide i Europa har redan etablerat ett flertal partnerskap med företag och universitet, som t ex VIVES University of Applied Sciences, EKZO, MX3D och RAMLAB.  I Norden arbetar samarbetar vi med Force Technology i Danmark.

Läs mer här.

Köp din gas här

Kundportalen myGAS

Dela