Vill du transportera gasflaskor i din personbil?

Så här gör du.
Gasanvändare - proffs & hobby
|
8 januari 2019

Större företag transporterar vanligtvis sina gasflaskor med lastbil, men mindre företag och privatkunder vill kanske ordna transporten på egen hand. Oftast väljer man då en skåpbil eller en vanlig personbil, d v s fordon som inte är avsedda för ändamålet. Detta är inget problem i sig, men det är viktigt att följa lagkraven. Vi på Air Liquide rekommenderar även att du följer våra säkerhetsregler. Malou Lindberg, Industrial Merchant Packaged Gases & Specialty Gases Director Norden, med ansvar för Air Liquides produktion av industrigaser och specialgaser på gasflaskor, förklarar här vad du bör tänka på.

“Det man först ska fundera över är gasflaskornas storlek, hur mycket de väger och vilka gaser de innehåller,” inleder Malou Lindberg. “Air Liquide har små lätthanterliga gasflaskor, d v s de flaskor som ingår i vårt s k ALbeeTM-sortiment, som väger mellan 10 och 20 kg, där den minsta flaskan bara är 63 cm hög. Vi har också de traditionella och större industrigasflaskorna, med beteckningar som M20 och L50, som väger mellan 20 och 65 kg och där den största flaskan är 1,60 meter hög. ALbee-flaskorna kan du lätt bära med dig på egen hand eftersom de har ett greppvänligt handtag, medan de tyngre gasflaskorna kräver en kärra när man ska flytta dem.”

“Om du ska flytta en stor gasflaska en kortare sträcka kan du göra det genom att sakta och försiktigt rulla den i stående ställning, men detta kräver att du är erfaren, och vi rekommenderar att du som inte är van vid att hantera gasflaskor låter bli att rulla flaskan på det här sättet. Då är det bättre att använda en gasflaskkärra, om det är möjligt. Oavsett, så måste man av ergonomiska och säkerhetsmässiga skäl undvika att lyfta stora och tunga industrigasflaskor.”

“Vikt och dimensioner på gasflaskorna har alltså betydelse när du ska transportera dem,” fortsätter Malou Lindberg. “Har du en egen verksamhet och ska hämta flaskor med egen bil krävs att du har en s k ADR 1.3 utbildning (en ADR-utbildning “light” som möjliggör transport av upp till 1 000 ADR-poäng, vilket blir 20 st L50 flaskor, om gasen är inert, d v s inte brännbar, explosiv, oxiderande eller giftig. Icke inerta gaser måste transporteras i mindre mängd.”

Om du som privatperson bara ska hämta en flaska som du har köpt eller hyrt från t ex en agent eller återförsäljare, ska du om möjligt undvika transport i din personbil. Enligt ADR får man dock lov att transportera en gasflaska i sin personbil, p g a undantagsregler för privatpersoner.

Gyllene säkerhetsregler för transport av gasflaskor i personbilar

 • Personbilar är egentligen inte avsedda för transport av gasflaskor – undvik gärna om möjligt.
 • Läs gasens säkerhetsdatablad noga.
 • Stäng ventilen på flaskan och ta bort all utrustning (regulator, manometer mm) som inte tillhör själva flaskan.
 • Sätt på eventuell skyddshuv.
 • Säkra lasten ordentligt.
 • Gasflaskor får ej komma i kontakt med brännbara ämnen, olja eller fett.
 • Ha god ventilation i bilen, även när den är parkerad. Använd oxygenmätare.
 • Rök ej.
 • Kör direkt till användarstället.
 • Vid ankomst, lasta av gasflaskorna direkt.

Vi rekommenderar:

 • Transportera inte giftiga, frätande eller brännbara produkter.
 • Transportera högst 50 liter (i vattenvolym) totalt.

“Du får lov att transportera gasflaskor i en skåpbil eller en personbil, förutsatt att du följer lagkraven,” poängterar Malou Lindberg. “Vi rekommenderar också att du följer alla våra säkerhetsregler. Först och främst måste flaskorna vara förankrade så att de inte rör på sig om du bromsar in häftigt eller om du måste göra en plötslig manöver i trafiken. Om Polisen upptäcker att du har lösa gasflaskor i ditt fordon kommer du att få böter. Men den viktigaste anledningen till att förankra flaskorna ordentligt är så klart att varken du själv eller någon medtrafikant ska komma till skada.”

“Du måste också stänga flaskventilen och sätta på eventuell skyddshuv,” fortsätter Malou Lindberg. “De flesta av våra flaskor har redan en skyddshuv där regulatorn är integrerad, och denna integrerade enhet går inte att ta av. Gasflaskor med kondenserad gas (t ex gasol) ska alltid transporteras stående. Det är också viktigt att ha bra ventilation i fordonet, oavsett om det är sommar eller vinter, och även när fordonet är parkerat. Ju varmare det är, desto större blir trycket i gasflaskorna och därmed är det större behov av god ventilation. Om du regelbundet transporterar flaskor som innehåller oxygen (syre) eller inerta gaser, som t ex nitrogen (kväve) eller argon, rekommenderar vi att du har en bärbar oxygenmätare. Den kostar inte mycket och varnar dig om syrehalten i fordonet ökar eller minskar kraftigt.“

Gasflaskor tål stötar

“Om du skulle tappa greppet om en gasflaska, även en stor flaska, ska du inte försöka hindra fallet. Låt flaskan falla, den tål stötar”, uppmanar Malou Lindberg. “Om du försöker fånga upp flaskan i fallet riskerar du att skada dig allvarligt. Man har gjort tester där man låtit flaskor falla från 1,2 meters höjd med “huvudet” först, vilket är den känsligaste delen av flaskan, och flaskorna klarade sig utan skador. Däremot är det en god idé att kontrollera kopplingar och ventiler noga om en flaska har fallit. Kolla också så att inte regulator och manometer har blivit skadade!”

Acetylen betyder extra vaksamhet

Både transport och hantering av acetylengasflaskor kräver ytterligare säkerhetsåtgärder. Dessa gasflaskor får du inte transportera eller lagra i horisontellt läge. Ifall en flaska ändå har blivit liggande måste du låta den stå upp under minst en dag innan du öppnar ventilen. Och även om flaskan inte varit liggande måste du öppna ventilen försiktigt och gradvis. Om du inte vidtar dessa säkerhetsåtgärder kan det inträffa att lösningsmedlet som finns i acetylenflaskan läcker ut.

Dagens acetylenflaskor är mycket säkra och ger ett bra skydd för sönderfall. Om en acetylenflaska utsätts för kraftiga slag eller tappas så skall flaskan placeras för sig och kontrolleras under ett dygn om en tydlig värmeutveckling uppstår. Om detta skulle uppstå skall räddningstjänsten tillkallas och säkerhetsrutiner med evakuering av område samt vattenkylning vidtas tills man kan konstatera att flaskan förblir kall.

Vad gäller för tomma flaskor?

“Samma säkerhetsregler gäller för transport av tomma gasflaskor. Du måste t ex stänga ventilen ordentligt så att det inte läcker ut restgas från flaskan,” påpekar Malou. “Glöm heller inte att ta bort all utrustning som inte tillhör flaskans originalutförande, som t ex regulator och manometer, och skruva sedan på eventuell skyddshuv på flaskan. Huven på de flesta av våra flaskor, inklusive vår köpflaska ALbee, är en integrerad enhet och går inte att ta av.

Kontakt

“Oavsett vilken flaska du vill transportera – var försiktig och använd sunt förnuft! Läs mer i säkerhetsdatabladet och på vår hemsida och ta reda på vilka risker som är förknippade med respektive gas.

Fråga oss eller den som är gasansvarig hos någon av våra agenter eller återförsäljare,” avslutar Malou Lindberg. 

Dela