Engångsgasflaskan är både lätt att hantera och återvinna

Air Liquide-bolaget Calgaz har ett brett sortiment av engångsgasflaskor för bl a kalibrering av gasdetektorer.
Forskning & Analys
|
4 november 2019

Inom industrin och på laboratorier, där personalen hanterar giftiga, brandfarliga eller explosiva gaser, är det mycket viktigt att arbeta förebyggande med arbetsmiljön, t ex att använda väl fungerande gasdetektorer.

Att använda gasdetektorer som varnar för ohälsosamt höga halter av bl a giftiga, brandfarliga eller explosiva gaser, eller för låg syrehalt i atmosfären, är nödvändigt på arbetsplatser där man hanterar dessa gaser. Gasdetektorerna blir emellertid bara helt pålitliga om man testar och underhåller dem regelbundet.

De företag som tillverkar gasdetektorer använder ofta specialgasblandningar för att kalibrera detektorerna. Under årens lopp har tillverkarna använt olika metoder för kalibrering, som bl a självkalibrering och kalibrering med hjälp av gas från gasgeneratorer, men de flesta tillverkarna föredrar fortfarande att använda kalibreringsgaser på flaskor.

Pålitliga och lätta att hantera

Att använda kalibreringsgaser på små engångsgasflaskor har visat sig vara en lämplig metod eftersom flaskorna är så lätta att hantera. Calgaz, som är ett bolag i Air Liquide-koncernen, har varit en av huvudaktörerna, och dessutom pionjär på marknaden, inom detta område sedan 1980-talet. Eftersom Air Liquide samarbetar med de större tillverkarna av gasdetektorer, säkerställer vi att vi levererar rätt kalibreringsgas till detektorerna, allt för en säker miljö för dem som dagligen bär dessa detektorer på sig inom industrin och på laboratorier.

Varför engångsflaskor?

Engångsgasflaskorna är små, lätta och enkla att använda. De kan därför även användas för kalibrering “ute på fältet”, i mindre verkstäder eller på laboratorier. Både flaskan och ventilen är tillverkade helt i aluminium eller stål och kan enkelt återvinnas på närmaste återvinningsstation. Dessutom kräver dessa flaskor inga hyresavtal och de är även billiga att transportera.

Engångsgasflaskorna går att transportera med flygfrakt, eftersom det här handlar om mindre volymer gas och eftersom trycket i flaskan är lågt. De kan därför fraktas snabbt och säkert över hela världen.

50 000 engångsgasflaskor per månad

Snabba leveranser kännetecknar vårt bolag Calgaz, som erbjuder ett mycket brett sortiment av gasblandningar, också till Air Liquides kunder i Norden, bl a till oljeplattformar i Norge. Många produkter finns redan på lager och sänds oftast iväg samma dag som ordern anländer! Förra året levererade Calgaz 50 000 engångsgasflaskor per månad över hela världen, däribland till tre av de största tillverkarna av utrustning för gasdetektering som är aktiva i Norden.

Ytterligare användningsområden?

Även andra marknader är intresserade av engångsgasflaskorna. På laboratorier ökar flaskornas popularitet eftersom de tar mindre plats, jämfört med de traditionella gasflaskorna med högt tryck. Engångsgasflaskorna är lättare att hantera och man behöver inte teckna något hyresavtal. Eftersom vi erbjuder dessa flaskor med små volymer gas blir det även billigare för forskare när de behöver dyra specialgaser som xenon, krypton och neon. Men vi levererar också standardblandningar på denna typ av flaskor med referensgaser för kromatografer och andra analysinstrument.

Vill du veta mer om specialgaser?

Kontakta Peter Stjernberg eller Jonas Martinsson, båda Field Sales.

Köp din gas här

Kundportalen myGAS

Dela