Hygieniska riktlinjer för utrustning i livsmedelsindustrin

European Hygienic Engineering and Design Group ger svar på frågorna.
Livsmedel & Läkemedel
|
21 oktober 2018

Det går inte att överskatta vikten av en professionell inställning till frågor som rör hygien inom livsmedelsindustrin. Även relativt små brister kan få långtgående och allvarliga konsekvenser.

Med tanke på hälsoriskerna för allmänheten är det fullt rimligt att EU har strikta regler när det gäller hygien inom livsmedelsindustrin. Det är givet att människors hälsa måste prioriteras. Dessutom kan problem med hygienen få negativa konsekvenser för de företag som är inblandade. Det kan bli riktigt dyrt när man återkallar en vara. Om företagets rykte skadas blir det oftast ännu dyrare.

Vad säger lagen?

Lagstiftningen inom EU anger att utrustning som kommer i kontakt med livsmedel måste vara lätt att rengöra. Däremot är det upp till tillverkaren att i detalj avgöra hur detta ska lösas. Visserligen finns det ISO-standarder, men där finns inte tillräckligt detaljerade föreskrifter.

Vad kan EHEDG tillföra?

EHEDG – European Hygienic Engineering and Design Group – är en icke statlig organisation som kan ses som en förlängning av de lokala lagarna och ISO-standarderna. Organisationen utvecklar riktlinjer för hygienisk design som baseras på klara och konkreta exempel, som därmed kan användas i praktiken.

Företag som marknadsför utrustning, som följer EHEDG-riktlinjerna, kan på förfrågan bli certifierade. Organisationen – som är godkänd av livsmedelsindustrin – har 1 400 medlemmar i världen där alla arbetar på frivillig basis.

Förbättrad hygien tack vare maskiner som är lätta att underhålla

“Maskiner som används inom livsmedelsindustrin måste först och främst ha en genomtänkt design,” poängterar Hein Timmerman, Global Sector Specialist vid det internationella livsmedelsföretaget Diversey och styrelsemedlem i EHEDG. “Till exempel bör det finnas så få olika delar som möjligt på utrustning som ligger i horisontellt läge, detta för att kontaminerade substanser lättare kan fastna där. Det är mycket viktigt att maskinerna är lätta att rengöra. Det är också viktigt att de står stadigt på höga ben, annars är det inte möjligt att rengöra undersidan ordentligt. Maskiner som hålls rena bidrar dessutom till att eliminera allergiframkallande ämnen.”

Miljöfaktorer

“Utöver maskinen i sig, är miljöfaktorerna viktiga. Någon form av hygieniskt avlopp måste installeras i närheten av utrustningen så att det blir lätt att avlägsna livsmedelsrester, vatten och rengöringsmedel. Miljön runt omkring utrustningen måste också hållas ren. När allt kommer omkring är det ingen större mening att rengöra golven runt själva utrustningen om de medarbetare som ska arbeta vid utrustningen först måste passera intilliggande områden där golven är smutsiga eller kontaminerade.”

“Det är också viktigt att de personer som utför underhållsarbetet på utrustningen får rätt information och support så att de är införstådda med vad som gäller och vad som ska göras.”

Det ligger i detaljerna

“När det gäller livsmedelssäkerhet får vi aldrig förbise någon detalj, någonsin. Gummipresenningar måste t ex vara gjorda av spårbara och godkända material för livsmedel, och trådar får endast användas om de är helt skyddade. Annars kan kontaminerat material fastna och slutligen hamna i livsmedlen,” fortsätter Hein Timmerman.

“Serviceteknikerna måste använda rena verktyg. Alla smörjmedel som används måste vara godkända för livsmedelsindustrin, och varje del av utrustningen måste gå att spåra, även om någon del byts ut. Detta innebär att om ett problem uppstår, så ska det vara möjligt att avgöra vem som bär ansvaret.”

Det är viktigt att komma ihåg att utrustning som är lätt att rengöra och att underhålla inte behöver vara dyrare än utrustning som inte är det. Oftast har utrustning som är lätt att rengöra dessutom färre fästpunkter och är också hållbarare, samtidigt som den kräver färre kemikalier och mindre vatten vid noggrann rengöring.

Läs mer på EHEDG:s hemsida.

Kontakta vår expert!

  • Mats Nilsson, Business developer och Field Sales, Food & Pharma
Dela