Att tänka på vid köp av LBM-maskin

3D-printing i praktiken
Tillverkning & Process
|
21 oktober 2018

Det finns ett par saker att tänka på om du funderar på att köpa en LBM-maskin (Laser Beam Melting). Beslutet kan bli komplicerat eftersom valet av en viss maskin ofta medför val av specifik kringutrustning.

Kontrollera först och främst om maskinen kan processa det pulver du ska använda. Större maskiner kan oftast inte hantera vissa typer av pulvermaterial, som t ex martensitiskt stål (1,2709).

Pulversystem: automatiserat eller manuellt?

Ta reda på vilken metod som används för att transportera pulvret i maskinen. För serieproduktion används oftast helautomatiserade system. I ett sådant automatiserat system passerar överskottspulvret genom rör till en filterstation för rengöring. Pulvret transporteras sedan tillbaka till LBM-maskinen för återanvändning.

Det vanligaste pulversystemet använder behållare. Detta kräver normalt manuell hantering. Även om denna del av processen kan automatiseras sker det sällan i praktiken på grund av den höga kostnaden och risken för att olika pulverrester kommer i kontakt med varandra.

Benchmarking

Det kan också vara lämpligt att göra en benchmarking. Det är bäst att använda en form av jämförelse som är lämplig för det du vill producera. Jämförelsen bör innehålla kvalitativa parametrar som finish och porositet struktur men också ekonomiska aspekter som utskriftshastighet och maskinkostnad. Att köpa en LBM-maskin är inte något enkelt beslut, och därför är det ofta också en bra idé att rådgöra med en expert.

Tänk också på:

  • Ge dina medarbetare en grundlig utbildning.
  • Begränsa antal material per maskin.
  • Välj en optimal processgas med optimal leveranssäkerhet.
  • Ta hänsyn till för- och efterbehandling.
  • Prioritera säkerheten, särskilt om du använder metallpulver.

Prislapp

Kostnaden är alltid en viktig faktor och det finns maskiner i många prislägen på marknaden. Den totala kostnaden för maskinen bör ställas i förhållande till vad maskinen ska användas till. Dessutom krävs kringutrustning för för- och efterbehandling. Man måste även ta med kostnader för förbrukningsvaror i beräkningen. Både utrustning och material – d v s 3D CAD-programvara, metallpulver och värmebehandlingsugnar – kan köpas hos de flesta maskintillverkare.

Köp din gas här!

Kundportalen myGAS

 

Dela