ALPHAGAZ specialgaser - garanterat hög renhet för alla typer av analyser

Hur ren vill du att din gas ska vara?
Forskning & Analys
|
17 oktober 2018

Att välja rätt rengas för ett laboratorieinstrument eller en laboratorieapplikation kan vara förvirrande. Air Liquide har gjort ditt val av gas enkelt genom att reducera antalet möjliga varianter till två renhetsgrader: Alphagaz 1 och Alphagaz 2.

Shimadzu UK Ltd – det brittiska dotterbolaget till Shimadzu Corporation (Kyoto, Japan), som marknadsför en rad analysinstrument för forskning, utveckling och kvalitetskontroll inom olika områden – valde Air Liquides Alphagaz 1. Bolaget har instrument som kromatografer, spektrometrar och elementar- och ytanalyssystem i sitt sortiment. De har också ett brett utbud av fysiska tester och mätteknologi med hög precision som krävs vid produktutveckling och kvalitetssäkring. För att säkerställa att mätningarna med dessa sofistikerade mätinstrument blir tillförlitliga och konsekventa är det viktigt att alltid använda högrena gaser.

Bättre signal-brusförhållande, överlägsen inställningspotential

Alphagaz 1 helium och nitrogen testades under en månad på en Shimadzu “QP2010SE Single Quad Mass Spectrometer” varpå man jämförde resultaten. Dessa blev utmärkta och visade att Alphagaz 1 var rätt gaskvalitet till rätt pris och helt rätt för sitt syfte.

Jämfört med Shimadzus tidigare leverantör gav Alphagaz 1 ett bättre maximalt signal-brusförhållande.

Ian Parry, GC/GCMS Business Manager hos Shimadzu, berättar: “Alphagaz 1 helium  visar ett utmärkt grundljud på representativa prover och har dessutom en överlägsen inställningspotential, med mindre oväntad fragmentering, jämfört med de gaser vi tidigare använde."

Garanterad kvalitet

Alphagaz-produkterna för forskning och analys är enkla att använda. Gaserna har garanterat låga nivåer av föroreningar, vilket skyddar instrumentet och säkerställer att resultaten blir fria från kontaminering. Det är alltid samma innehåll i flaskorna och garanterad spårbarhet för att öka pålitligheten på resultaten.

Alphagaz 1: Analysnoggrannhet från % till ppm

Med garanterat låga nivåer av föroreningar (ppm-nivåer) behöver du inte gissa dig till vilken renhet på gasen, d v s bär-, spol- och nollgas, som är rätt för din applikation. Detta gör Alphagaz 1 till ett kostnadseffektivt val för nästan vilket laboratorium och vilken analys, processkontroll eller vetenskaplig forskning som helst.

Alphagaz 2: Ännu högre analysnoggrannhet från ppm till ppb

Alphagaz 2 ultrarena instrumentgaser är utformade för de mest kritiska laboratorie-, analys- och processkontrollapplikationerna. Dessa gaser används vid vetenskaplig forskning, kalibrerings- och testlaboratorier, inom den petrokemiska industrin vid laboratorier och processkontroll, sekundär elektronik och optoelektronik, för vilka alla en garanterat låg halt av föroreningar är avgörande.

Köp din gas här!

Order specialgaser

Dela