Green Origin – klimatsmart flytande gas

Air Liquide i Norden har lanserat Green Origin
Tillverkning & Process
|
17 april 2020

Många företag har stort fokus på miljö och hållbarhet, och en av de viktigaste frågorna gäller vad en verksamhet kan göra för att minska sina koldioxidutsläpp.

Faktum är att det är mycket som står på spel. Att minska koldioxidutsläppen är utan tvekan mycket angeläget, och att köpa klimatsmart gas kan vara ett bra sätt för en verksamhet att uppfylla sina hållbarhetsmål och bidra till en bättre miljö.

Olika typer av koldioxidutsläpp – “Scope 1-3”

Man skiljer på tre olika kategorier av koldioxidutsläpp, s k scopes. Scope 1 handlar om koldioxidutsläpp som är ett resultat av direkta utsläpp, till exempel när ett företag använder fossila bränslen i sin egen produktion. Man talar även om indirekta koldioxidutsläpp, som orsakas av t ex elektricitet, och dessa klassificeras som Scope 2. Scope 3-utsläpp täcker in betydligt fler typer av utsläpp och omfattar bl a de koldioxidutsläpp som genereras vid tillverkningen av produkter som ett företag köper av sina leverantörer.

Det är alltså viktigt för ett företag att dess leverantörer i sin tur också vidtar nödvändiga åtgärder för att minska sina koldioxidutsläpp. Det är precis vad Air Liquide i Norden, i egenskap av industrigasleverantör, gjorde i januari 2018, då vi lanserade vår Green Origin-märkta gas som omfattar de flytande gaserna kväve, syre, argon och koldioxid.

Vad är Green Origin?

Air Liquides klimatsmarta Green Origin-märkta gas kan sammanfattas så här:
Konceptet är utformat för att minimera klimatpåverkan från flytande gaser (oxygen, nitrogen, argon och koldioxid) i ett livscykelperspektiv. För produktion av Green Origin-märkt gas används bara el från nordisk vind- och vattenkraft, och koldioxidutsläppen från transporterna klimatkompenseras.

Klimatnyttan säkerställs genom köp av el från nordisk vind- och vattenkraft med ursprungsgaranti samt genom klimatkompensationsprojekt som uppfyller Gold Standard Foundations krav.

Rutiner och dokumentation för datainsamling/beräkningar ingår i Air Liquides ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001.

Green Origin skapar mervärde

Företag som köper Green Origin-märkt gas klimatkompenserar alltså avsevärt sina Scope 3-koldioxidutsläpp, vilket gör det lättare för verksamheten att uppfylla sina hållbarhetsmål. Det faktum att de aktivt bidrar till en bättre miljö gör dem mer konkurrenskraftiga och har en positiv inverkan på deras varumärke.

Inga kompromisser görs när det gäller kvaliteten på de gaser som levereras. Kontinuiteten i leveranserna via vägtransporter är också garanterad.

Validering

För att garantera köparen att Green Origin ger verkliga fördelar för klimatet anlitar Air Liquide en extern part som genomför regelbundna granskningar av data, rutiner och dokumentation gällande konceptet, allt i enlighet med ISO14021. Baserat på producerad, såld och levererad Green Origin-märkt gas säkerställer granskningarna att Air Liquide inhandlat rätt mängd el från nordisk vind- och vattenkraft med ursprungsgaranti samt rätt mängd klimatkompensation för perioden.

Efter varje granskning erhåller köparen av Green Origin-märkt gas ett valideringscertifikat för att visa att den gas som levererats helt uppfyller Green Origin-konceptet. I efterskott erhåller dessa köpare varje år även kundspecifik information om den klimatkompensation som köparen bidragit till genom att köpa Green Origin-märkt gas.

Mer information

Kontakta våra Green Origin-specialister Élodie Déjean och Matti Koivisto

Dela