Green Origin gas – ett självklart val för Kraton Chemical

Kraton är en av de första Air Liquide-kunderna i Finland som använder Green Origin klimatsmart gas.
Tillverkning & Process
|
20 september 2021

Tallolja raffineras och blir till råmaterial för färger, smörjmedel och lim. I produktionsprocessen för tallolja och harts krävs flytande nitrogen.

Kraton Chemical raffinerar rå tallolja till specialkemikalier i ett bioraffinaderi vid sin anläggning i Uleåborg. Den råa talloljan destilleras och bearbetas till fettsyra, harts och hartsestrar samt talloljebeck. Dessa industriprodukter säljs till kunder som använder produkterna i t ex färger, lim, smörjmedel, bildäck, tryckfärger och rengöringsmedel.

Green Origin flytande nitrogen används i hela processen

Kraton var den första av Air Liquides kunder i Finland som implementerade Green Origin-konceptet.

”I de olika faserna i produktionsprocessen för tallolja och harts använder vi Air Liquides Green Origin flytande kväve, som produceras och levereras på ett klimatsmart sätt “, berättar inköpschef Mika Korteniemi.

”Hållbar utveckling är grunden för Kratons verksamhet när vi uppfyller vårt löfte om Sustainable Solutions. Endless Innovation™. Kraton utvärderar hela tiden sina leverantörer och deras produkter ur miljösynpunkt”, fortsätter Mika Korteniemi.

“Med Green Origin får vi – förutom ett tydligt koncept – en årlig sammanfattning av kompenserade koldioxidutsläpp, orsakade av den gas som vi använder. För Kraton är detta en del av värdekedjan för hållbar utveckling. Vi medverkar också i andra program för hållbar utveckling, som Together for Sustainability (TfS) och Responsible Care®”.

Tallolja är en del av skogsindustrins värdekedja

Tallolja ersätter fossila råvaror som petroleum och kolväten. Kraton får sin råvara, som är en biprodukt av massatillverkning, från finska massafabriker, t ex från en fabrik som ligger granne med Kraton samt från fabriker i norra Sverige, Ryssland och USA.

”Ytterligare raffinering av tallolja är en del av skogsindustrins värdekedja och därmed en del av smart och hållbar ekonomi, eftersom råvarorna utnyttjas maximalt. Råvaran är förnybar och processen genererar lite avfall. Biobaserade smörjmedel som kan tillsättas i diesel förbättrar exempelvis bränslets smörjegenskaper, säger Erkki Kaihlaniemi, som är teknisk chef hos Kraton i Uleåborg.

"I allmänhet kan vi säga att biobaserade lösningar kan förbättra produkternas prestanda och kvalitet med mindre utsläpp av växthusgaser, samtidigt som de minskar mängden avfall genom att öka möjligheterna för återvinning av material”, tillägger han.

Kraton Chemical AB är en del av en global företagsgrupp

Det finska bolaget Kraton Chemical AB ingår i den internationella Kraton Corporation-koncernen. Kraton Corporation utvecklar, tillverkar och marknadsför biobaserade industriella kemikalier och specialpolymerer över hela världen. Kraton Chemical Oy i Uleåborg har cirka 120 anställda.

Läs mer om Green Origin

Dela