Green Origin-gas – investering i en hållbar miljö

Gaser som produceras inom Green Origin-programmet använder bara förnybar energi från vind- och vattenkraft i Norden.
Tillverkning & Process
|
19 maj 2020

I dag lägger de flesta företag stor vikt vid miljön. Det beror å ena sidan på genuin omtanke om miljön och en strävan efter att bli mer hållbara, å andra sidan på strategiska beslut för att uppfylla kundernas ökande krav på hållbara produkter. Hos Air Liquide har omtanke om miljön alltid haft en viktig roll i affärsverksamheten. Därför utvecklades konceptet Green Origin.

Konceptet Green Origin

Under livscykeln för oxygen, nitrogen, argon och koldioxid kommer den huvudsakliga klimatpåverkan från den energi som används för att producera gaserna och från koldioxidutsläpp vid transporterna. Gaser som produceras inom Green Origin-programmet använder bara förnybar energi från vind- och vattenkraft i Norden. Dessutom är alla koldioxidutsläpp från transporterna 100 % klimatkompenserade genom projekt som godkänts av Gold Standard Foundation. Därför är Green Origin-gaser (nitrogen, oxygen, argon och koldioxid, alla i flytande form) praktiskt taget klimatneutrala. 

”Vi är glada att många av våra kunder har tagit till sig alternativet Green Origin”, säger Lena Åberg, HSEQ-chef (Health, Safety, Environment & Quality) hos Air Liquide. ”I de flesta fallen ser de Green Origin-programmet som ett bra och enkelt sätt att minska koldioxidutsläpp”.

Affärsvärde som bonus

För de flesta kunder är Green Origin en investering i en hållbar miljö som även förbättrar deras miljömässiga image. ”Det råder inga tvivel om att Green Origin även har ett affärsvärde. Green Origin passar perfekt för företag som vill differentiera sig genom att på ett tydligt och transparent sätt vara mer hållbara.”

Air Liquides Green Origin-program stöds av internationella ISO-standarder. På så sätt kan kunder och andra intressenter vara säkra på att Green Origin-konceptet är pålitligt. ”DGE gör en granskning varje år för att kontrollera efterlevnaden av vårt Green Origin-alternativ”, förklarar Lena Åberg. ”När granskningen är klar får vi en valideringsdeklaration från DGE, som vi skickar till våra Green Origin-kunder. Vi skickar också en sammanfattning av deras bidrag till att minska klimatförändringarna. Den här sammanfattningen visar hur mycket gas vi har levererat per tank, samt mängden koldioxid som har klimatkompenserats.”

”Vi anser att Green Origin-programmet är mycket relevant”

Air Liquide kontaktade DGE, ett konsultföretag som arbetar med miljömässig hållbarhet, för att få hjälp med Green Origin-programmet.

”Air Liquide är en ganska unik verksamhet ur miljöperspektiv”, säger Nan Kjellberg från DGE. De använder luft som råmaterial, så det finns ingen miljöpåverkan i det. Dessutom återanvänds gastankarna hela tiden. Återigen är miljöpåverkan begränsad. Därför fokuserar Air Liquide sitt miljöarbete på den energi de använder för att producera och transportera sina gaser. Vi anser att Green Origin-programmet är mycket relevant, eftersom det klimatkompenserar dessa aktiviteter.”

DGE genomför en årlig granskning av Green Origin-programmet för att säkerställa att metoderna fortfarande är giltiga, samt att både data och kommunikation angående konceptet är korrekta. ”Under vår årliga granskning kontrollerar vi produktionsdata, lagring på plats, påfyllning, transport och leverans, samt de mängder förnybar el man köper in och klimatkompensationen i programmet. Vi besöker också en av Air Liquides produktionsanläggningar för att se till att datakällorna är tillförlitliga.”

Läs mer om Green Origin eller kontakta våra Green Origin-experter Élodie Déjean och Matti Koivisto.

Dela