Så arbetar vi för en hållbar framtid

Air Liquide-koncernen har satt upp viktiga klimatmål.
Tillverkning & Process
|
1 maj 2021

Hållbarhetsarbete är inte längre en parentes på företagens webbsidor eller i årsredovisningar. Allmänheten kräver – och framför allt vår planet behöver – fler insatser av företag idag. Alla måste helhjärtat och äkta arbeta för en hållbar framtid. Förutom alla små förändringar som vi gör på våra arbetsplatser kan företag ta ett större ansvar och arbeta strukturerat och målmedvetet framåt. På Air Liquide synar vi våra interna processer och vi tittar på produkternas egenskaper och hur vi kan bidra till hållbara lösningar, samt så klart vilka vi väljer som leverantörer och samarbetspartners.

Air Liquide-koncernen har satt upp viktiga klimatmål. Det handlar bland annat om att titta på själva produktionsprocesserna och transporterna av våra produkter. Våra mål är tydliga och vi når dem bland annat genom att minska koldioxidutsläppen och optimera energiförbrukningen. Vi strävar efter att automatisera och centralisera vår produktion, att effektivisera transporterna och att välja bästa möjliga drivmedel till våra fordon.

Ett stort kliv framåt mot våra mål har vi tagit med konceptet Green Origin.

Ursprungsmärkt el, Guarantees of Origin, från vind- och/eller vattenkraft köps in motsvarande 100% av energianvändningen för produktion och fyllning av gaserna. Vi tar dessutom hänsyn till gasförluster vid fyllning och transport.

Koldioxidutsläpp från transporterna klimatkompenseras genom ett projekt som uppfyller kraven från Gold Standard Foundation (för energiprojekt) och Plan Vivo (för skogsprojekt). För flytande gas kompenserar vi för transporten från produktionsanläggningen till kunden. För gaser i gasflaskor kompenserar vi för transporten från produktionsanläggningen till våra fyllningsstationer.

Hela konceptet följer ISO 14021 och valideras årligen av tredje part.

Det finns mycket vi kan göra och Air Liquide gör det gärna. Våra produkter kräver nästan det av oss. Våra huvudsakliga råvaror är luft och vatten eller biprodukter från industrin. Vi kan därmed lägga stort fokus på vad våra produkter gör för våra kunder. Det kan vara gaser som hjälper till att minska energiförbrukning vid användning i våra kunders processer, ökar hållbarhet på livsmedel, förbättrar rening av avloppsvatten och minskar användning av kemikalier vid olika typer av industrier.

Allt hållbarhetsarbete är betydelsefullt nu men inga hållbarhetsmål får stanna vid ett årtal. Vi måste ständigt titta bortom dessa mål, och på Air Liquide arbetar vi långsiktigt med utveckling av innovationer och lösningar för ett hållbart samhälle. Vi ser exempelvis stor potential inom biogas, liksom utveckling av hydrogen som en framtida energikälla. Detta är riktigt intressant och vi tror att det är en viktig pusselbit för en ljusare och grönare framtid.

Det finns mycket vi kan göra och som vi redan gör. Den krassa verkligheten är att det inte finns några genvägar, men det finns en tydlig riktning. De partners vi väljer att arbeta med och handla av påverkar inte bara världen, utan påverkar också hur omvärlden ser på oss och agerar med oss. Det är vår starka övertygelse. Tillsammans kommer vi längre. Tillsammans blir världen en mycket bättre plats för oss alla.

Läs mer!

Dela