Nya miljövänliga standarder i Europa – stor utmaning för kylindustrin

HVACR-industrin måste välja nya alternativ.
Gasanvändare - proffs & hobby
|
21 oktober 2018

HVACR-industrin (Heating, Ventilation, Air Condition, Refrigeration) står inför en stor utmaning i och med den nya europeiska F-gasförordningen som började gälla redan 2015. Förordningen, som ingår i European Climate Change Program, har tillkommit för att minska utsläpp av vissa fluorerade växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. HVACR-industrin påverkas av förordningen eftersom köldmedel, som används till bl a värmepumpar, kyl- eller frysutrustningar, nu måste fasas ut vid nyinstallation och service, till följd av hög miljöpåverkan.

Global warming potential

Lagstiftaren har klassificerat F-gaserna baserat på GWP (Global Warming Potential). Ju högre GWP, desto mer bidrar gasen i fråga till den globala uppvärmningen. Koldioxid används här som referens med ett värde på “1”. HFC R134a, som är en freon, har t ex ett värde på 1,480. Det innebär att utsläpp från 1 kg HFC R134a har ett GWP-värde som motsvarar 1,480 kg (!) koldioxid. Trots detta används freoner, liksom HFO- och HC-gaser fortfarande i stor utsträckning.

Den nya förordningen kräver att utsläpp av F-gaser, som omfattar HFC, HFO och HC, ska reduceras med två tredjedelar till 2030 och med 20% mellan 2018 och 2021 som ett delmål. Därför måste HVACR-industrin i stor skala ställa om till miljövänliga alternativ.

R744: den ideala lösningen?

Trots att det finns ett antal alternativ verkar det som om R744-gasen är den lämpligaste lösningen – av flera skäl. R744 består av 99,99% CO2 och har därmed ett minimalt GWP-värde på 1. Gasen har också utmärkta termodynamiska egenskaper och ger låg energiförbrukning. Dessutom är priset på R744 betydligt lägre än på andra köldmedel. Och även om priset på de kylinstallationer som baseras på denna gas i genomsnitt fortfarande är högre, så blir den totala driftskostnaden inte högre än vid traditionella kylsystem.

Tillverkare av HVACR-utrustning erkänner allt oftare den potential som R744 har och utvecklar nu utrustning som är optimerad för gasen. Företag som Danfoss, Bitzer och SCM Frigo erbjuder redan denna typ av utrustning. Ett antal tyska biltillverkare har också övergått till aircondition-system som baseras på R744.

Mycket torr

“R744-gasen från Air Liquide levereras i speciella, värmebehandlade gasflaskor,” berättar Anders Broberg, Entrepreneurs & Professionels Offer Deployment Manager i Air Liquide Norden. “Det betyder att vi kan garantera att fuktpartiklarna i den R744 vi levererar inte överstiger 5 ppm, och därför bildas inga iskristaller i gasen. Och detta är ganska unikt, eftersom R744 vanligtvis innehåller ca 200 ppm fuktpartiklar. En annan viktig faktor är ursprunget på vår R744. Gasen, d v s koldioxiden, utvinns i anslutning till andra produktionsprocesser, så vi producerar inte någon ny gas.”

Många applikationer

“Därför är R744 särskilt lämplig när det gäller att ersätta befintliga köldmedel i olika kylsystem, som t ex frysar i mataffärer, luftkonditionering i affärer och offentliga miljöer, ishallar, mobil luftkonditionering mm,” poängterar Anders Broberg. “Air Liquides koldioxid R744 finns i två flaskstorlekar, 20 liter och 50 liter, för att täcka de behov du har i din verksamhet. Gasflaskorna har ett dykrör och en dubbelventil, vilket gör att R744 kan användas i både flytande form och i gasform.”

Ladda ner vårt produktblad om R744

Köp din gas här!

Kundportalen myGAS

Dela