Nya miljövänliga standarder i Europa – stor utmaning för kylindustrin

HVACR-industrin måste välja nya alternativ.
Gasanvändare - proffs & hobby
|
21 april 2021

HVACR-industrin (Heating, Ventilation, Air Condition, Refrigeration) står inför en stor utmaning i och med den nya europeiska F-gasförordningen som började gälla redan 2015. Förordningen, som ingår i European Climate Change Program, har tillkommit för att minska utsläpp av vissa fluorerade växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. HVACR-industrin påverkas av förordningen eftersom köldmedel, som används till bl a värmepumpar, kyl- eller frysutrustningar, nu måste fasas ut vid nyinstallation och service, till följd av hög miljöpåverkan.

Global warming potential

Lagstiftaren har klassificerat F-gaserna baserat på GWP (Global Warming Potential). Ju högre GWP, desto mer bidrar gasen i fråga till den globala uppvärmningen. Koldioxid används här som referens med ett värde på “1”. HFC R134a, som är en freon, har t ex ett värde på 1,480. Det innebär att utsläpp från 1 kg HFC R134a har ett GWP-värde som motsvarar 1,480 kg (!) koldioxid. Trots detta används freoner, liksom HFO- och HC-gaser fortfarande i stor utsträckning.

Den nya förordningen kräver att utsläpp av F-gaser, som omfattar HFC, HFO och HC, ska reduceras med två tredjedelar till 2030 och med 20% mellan 2018 och 2021 som ett delmål. Därför måste HVACR-industrin i stor skala ställa om till miljövänliga alternativ.

R-744: den ideala lösningen?

Trots att det finns ett antal alternativ verkar det som om R-744-gasen är den lämpligaste lösningen – av flera skäl. R-744 består av 99,99% CO2 och har därmed ett minimalt GWP-värde på 1. Gasen har också utmärkta termodynamiska egenskaper och ger låg energiförbrukning. Dessutom är priset på R-744 betydligt lägre än på andra köldmedel. Och även om priset på de kylinstallationer som baseras på denna gas i genomsnitt fortfarande är högre, så blir den totala driftskostnaden inte högre än vid traditionella kylsystem.

Tillverkare av HVACR-utrustning erkänner allt oftare den potential som R-744 har och utvecklar nu utrustning som är optimerad för gasen. Företag som Danfoss, Bitzer och SCM Frigo erbjuder redan denna typ av utrustning. Ett antal tyska biltillverkare har också övergått till aircondition-system som baseras på R-744.

Mycket torr

R-744-gasen från Air Liquide levereras i speciella, värmebehandlade gasflaskor. Det betyder att vi kan garantera att fukthalten i den R-744 vi levererar inte överstiger 5 ppm, och därför bildas inga iskristaller i gasen. Detta är ganska unikt, eftersom R-744 vanligtvis har en fukthalt på ca 200 ppm. En annan viktig faktor är ursprunget på vår R-744. Gasen, d v s koldioxiden, utvinns i anslutning till andra produktionsprocesser, så vi producerar inte någon ny gas.

Många applikationer

Kylsystem som är anpassade för R-744 är lämpliga som ersättning för befintliga kylsystem som använder gaser med större miljöpåverkan, som t ex kylar och frysar i mataffärer, luftkonditionering i affärer och offentliga miljöer, ishallar, mobil luftkonditionering mm.

Air Liquides koldioxid R-744 finns i tre flaskstorlekar, 20 liter och 50 liter som hyrflaskor och ALbee 11-liters köpflaska med 8,5 kg gas som är lämplig när du ska göra ett arbete som är högt beläget, t ex på ett tak, eller när du ska utföra arbetet i trånga utrymmen. Samtliga flaskor har en dubbelventil, vilket gör att R-744 kan användas i både flytande form och i gasform.

Köp din gas här!

Dela