De senaste artiklarna
24 mars 2022
IKEA-varuhuset i Malmö vill arbeta ännu mer cirkulärt, också när det gäller de egna köken. Och vad kan vara mer lokalt än att odla sin sallad med hjälp av avancerad teknik och klimatsmart gas i en container direkt på varuhusets parkeringsplats?
9 december 2021
Det finns ingenting som är så viktigt på vår jord som rent vatten och att vårda vårt vatten rätt kan vi göra redan idag. Air Liquide utvecklar spännande och miljösmarta lösningar som förbättrar vattenrening och vattenkvaliteten med hjälp av koldioxid, ozon och syre. Dessa gaslösningar kan hjälpa kommuner och företag att skapa en bättre miljö lokalt, vilket på sikt även får en global påverkan.
1 oktober 2021
I Norden finns en mängd mindre bryggerier. Vissa av dessa drivs kommersiellt, medan andra är rena hobbyprojekt. Det anmärkningsvärda är att många av dessa mikrobryggerier brygger öl av mycket hög kvalitet.
21 april 2021
HVACR-industrin (Heating, Ventilation, Air Condition, Refrigeration) står inför en stor utmaning i och med den nya europeiska F-gasförordningen som började gälla redan 2015. Förordningen, som ingår i European Climate Change Program, har tillkommit för att minska utsläpp av vissa fluorerade växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. HVACR-industrin påverkas av förordningen eftersom köldmedel, som används till bl a värmepumpar, kyl- eller frysutrustningar, nu måste fasas ut vid nyinstallation och service, till följd av hög miljöpåverkan.
5 februari 2021
Koldioxid är ett bättre alternativ till de mindre hälsosamma mineralsyrorna svavelsyra och saltsyra när man vill justera pH-värdet på avloppsvattnet i ett reningsverk. En lösning med koldioxid medför inga hälsorisker för personalen och är enklare att hantera, samtidigt som den är hållbar för miljön och mer ekonomisk.
19 maj 2020
I dag lägger de flesta företag stor vikt vid miljön. Det beror å ena sidan på genuin omtanke om miljön och en strävan efter att bli mer hållbara, å andra sidan på strategiska beslut för att uppfylla kundernas ökande krav på hållbara produkter. Hos Air Liquide har omtanke om miljön alltid haft en viktig roll i affärsverksamheten. Därför utvecklades konceptet Green Origin.
9 januari 2020
I datacenter finns ett stort antal servrar, vanligtvis i relativt kompakta utrymmen. De har ofta en enorm golvyta – 50 000 m² eller mer är inte ovanligt – och en stor del av utrymmet tas upp av långa rader med 19-tumsrack som är fyllda uppifrån och ner med servrar. Därmed genereras en hel del värme, vilket innebär att datacenter måste vara utrustade med kraftfull kylning.
7 mars 2019
Finn Spring Ltd. är Finlands största tillverkare av källvatten. Detta familjeföretag startade 1991 och har idag 80 medarbetare. Finn Spring Ltd. ligger i Mellersta Österbotten i Finland och producerar över 80 miljoner liter källvatten per år.