De senaste artiklarna
14 december 2022
GroPro AB ligger i staden Bjuv som även kallas den ”svenska ärthuvudstaden”. Följ med oss och träffa dess vd Bengt Persson, en pionjär inom utvecklingen av cirkulär livsmedelsproduktion, och upptäck hur Green Origin-gas bidrar till att begränsa utsläppsintensiteten i hans företags livsmedelsproduktion.
12 september 2022
Marcel Magér, Sales Director E&P/M&P Denmark & Norway at Air Liquide and Brian Rudolph, Group Purchasing Manager at Steel Products
14 juni 2022
Air Liquide har tagit flera ambitiösa och långtgående initiativ som en del av koncernens färdplan för energiomställning.
24 mars 2022
IKEA-varuhuset i Malmö vill arbeta ännu mer cirkulärt, också när det gäller de egna köken. Och vad kan vara mer lokalt än att odla sin sallad med hjälp av avancerad teknik och klimatsmart gas i en container direkt på varuhusets parkeringsplats?
28 januari 2022
En viktig anledning till att livsmedel har begränsad hållbarhet är syret i luften. Syret främjar utveckling av en mängd olika bakterier och mikrober, vilka i sin tur angriper livsmedlet.
9 december 2021
Det finns ingenting som är så viktigt på vår jord som rent vatten och att vårda vårt vatten rätt kan vi göra redan idag. Air Liquide utvecklar spännande och miljösmarta lösningar som förbättrar vattenrening och vattenkvaliteten med hjälp av koldioxid, ozon och syre. Dessa gaslösningar kan hjälpa kommuner och företag att skapa en bättre miljö lokalt, vilket på sikt även får en global påverkan.
20 september 2021
Tallolja raffineras och blir till råmaterial för färger, smörjmedel och lim. I produktionsprocessen för tallolja och harts krävs flytande nitrogen.
1 maj 2021
Hållbarhetsarbete är inte längre en parentes på företagens webbsidor eller i årsredovisningar. Allmänheten kräver – och framför allt vår planet behöver – fler insatser av företag idag. Alla måste helhjärtat och äkta arbeta för en hållbar framtid. Förutom alla små förändringar som vi gör på våra arbetsplatser kan företag ta ett större ansvar och arbeta strukturerat och målmedvetet framåt. På Air Liquide synar vi våra interna processer och vi tittar på produkternas egenskaper och hur vi kan bidra till hållbara lösningar, samt så klart vilka vi väljer som leverantörer och samarbetspartners.
21 april 2021
HVACR-industrin (Heating, Ventilation, Air Condition, Refrigeration) står inför en stor utmaning i och med den nya europeiska F-gasförordningen som började gälla redan 2015. Förordningen, som ingår i European Climate Change Program, har tillkommit för att minska utsläpp av vissa fluorerade växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. HVACR-industrin påverkas av förordningen eftersom köldmedel, som används till bl a värmepumpar, kyl- eller frysutrustningar, nu måste fasas ut vid nyinstallation och service, till följd av hög miljöpåverkan.
5 februari 2021
Koldioxid är ett bättre alternativ till de mindre hälsosamma mineralsyrorna svavelsyra och saltsyra när man vill justera pH-värdet på avloppsvattnet i ett reningsverk. En lösning med koldioxid medför inga hälsorisker för personalen och är enklare att hantera, samtidigt som den är hållbar för miljön och mer ekonomisk.
2 december 2020
Hela 1,2 miljarder ton livsmedel går till spillo varje år över hela världen. Detta är inte bra, vare sig ur etisk eller ekonomisk synvinkel eftersom kostnaden för detta svinn närmar sig 825 miljarder euro per år. Mot den bakgrunden är all utveckling som bidrar till att bekämpa matsvinn mycket välkommen.
29 oktober 2020
För oss är och har säkerhet alltid varit prioritet nummer ett. “Safety First” genomsyrar hela vår verksamhet och står överst på agendan vid såväl interna möten som vid möten med dig som kund. Därför vill vi nu ta med dig på en “safety walk”!
9 oktober 2020
Att välja och utforma lämpliga förpackningar för en livsmedelsprodukt är ingen lätt uppgift, särskilt då förpackningens kvalitet och utseende har avsevärd betydelse för produktens framgång. En av de viktigaste parametrarna när det gäller kvalitet är naturligtvis hållbarheten. Längre hållbarhet är givetvis inte bara fördelaktig för tillverkaren, utan även för konsumenten.
29 juli 2020
Ole’s, som ligger i Edsevö i Finland, är ett familjeföretag som producerar hamburgare och kebabprodukter av hög kvalitet. Ole’s produkter säljs till grossister, restauranger och hamburgerrestauranger över hela Finland. Ole’s anser att hållbarhet är mycket viktigt och man har till och med lanserat den första klimatneutrala biffen någonsin.
19 maj 2020
I dag lägger de flesta företag stor vikt vid miljön. Det beror å ena sidan på genuin omtanke om miljön och en strävan efter att bli mer hållbara, å andra sidan på strategiska beslut för att uppfylla kundernas ökande krav på hållbara produkter. Hos Air Liquide har omtanke om miljön alltid haft en viktig roll i affärsverksamheten. Därför utvecklades konceptet Green Origin.
17 april 2020
Många företag har stort fokus på miljö och hållbarhet, och en av de viktigaste frågorna gäller vad en verksamhet kan göra för att minska sina koldioxidutsläpp.
9 januari 2020
I datacenter finns ett stort antal servrar, vanligtvis i relativt kompakta utrymmen. De har ofta en enorm golvyta – 50 000 m² eller mer är inte ovanligt – och en stor del av utrymmet tas upp av långa rader med 19-tumsrack som är fyllda uppifrån och ner med servrar. Därmed genereras en hel del värme, vilket innebär att datacenter måste vara utrustade med kraftfull kylning.
16 augusti 2019
För inte så länge sedan var det självklart för de flesta i västvärlden att en av dagens måltider skulle innehålla kött, och vegetarianerna var inte särskilt många. Idag däremot ökar trenden att välja en livsstil som semi-vegetarian eller flexitarian. Vi skär ner på köttkonsumtionen till förmån för mer hållbara grödor och mat som innehåller mer grönsaker. T o m världens största snabbmatskedja McDonalds följer trenden och lanserade sin första veganburgare, McVegan, i Sverige och Finland för ett par år sedan.
11 februari 2019
Fattig eller rik, privatperson eller företagare – oavsett vilket är det viktigt att tänka, vilja och agera hållbart. När du förlänger hållbarheten på dina livsmedelsprodukter, utan att för den skull göra avkall på kvalitet och färskhet, medverkar du till att minska svinnet av livsmedel.